Home
 

Nicht-virtueller raumakustischer Spaziergang

Kurt Eggenschwiler, Abteilung Akustik, Empa - Materials Science & Technology, CH-8600 Duebendorf, Switzerland

DAGA 2007, Stuttgart

PapierPräsentation
Kurt Eggenschwiler
Empa Abteilung Akustik
Überlandstrasse 129
CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 823 41 77
Fax. +41 44 823 47 93
E-Mail: kurt.eggenschwiler@empa.ch